Bersalah Di Dalam Kebenaran Lebih Saya Sukai Dari Pada Menjadi Pemimpin Dalam Kebatilan

Silsilah Mutiara Perkataan Salafusshalih (11)

 

Bersalah Di Dalam Kebenaran Lebih Saya Sukai Dari Pada Menjadi Pemimpin Dalam Kebatilan

 

Di ceritakan oleh al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya beliau “Tahdzibu Tahdzib” juz 7/7 ketika sedang menjelaskan biografinya Ubaidillah bin al-Hasan al-Anbari, salah seorang pemimpin di negeri Basrah dan juga salah seorang ulama mereka, di samping itu beliau adalah seorang qodhi.

 

Beliau rahimahullah berkata: “Telah mengkisahkan Abdurahman bin Mahdi –beliau adalah salah seorang muridnya- pada suatu hari ketika kami sedang menghadiri sholat jenazah, saya pernah bertanya kepada beliau suatu masalah, maka beliau sedikit keliru di dalam memberi jawabanya, sehingga saya katakan kepadanya: “Semoga Allah menjagamu, pendapat yang benar adalah begini dan begini”.

 

Kemudian beliau terdiam beberapa saat, kemudian mengangkat kepalanya lalu berkata: “Kalau benar demikian masalahnya maka saya kembali kepada kebenaran, sungguh saya keliru dalam suatu masalah serta berbuat salah (dengan tidak sengaja) di dalam kebenaran lebih saya cintai dari pada (tetap bertahan) dan menjadi pemimpin di dalam kesalahan”.

 

(Disadur dari kitab Aqwaal wa Hikam Min Afwaahi as-Salaf As-Shaalih, Darul Wathan)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *