Pererat Persahabatan

Silsilah Mutiara Perkataan Salafusshalih (14)

 

Seandainya ada rambut yang menghubungkan antara diriku dengan orang lain, tentu saya tidak akan berani memotongnya

 

Telah di sebutkan dalam kitab “Uyunul Akhbar” karangan Ibnu Qutaibah juz 1 / 62 sebuah kisah dari Mu’awiyah Radhiyallahu ‘ahnu, berikut kisahnya:

 

Mu’awiyah radhiyallaahu ‘anhu berkata, “Saya tidak pernah menggunakan pedangku ini jika saya rasa pecutku sudah cukup, dan saya tidak pernah menggunakan pecutku jika saya rasa lidahku sudah sanggup menggantikannya, kalau seandainya ada rambut yang menghubungkan antara diriku dengan orang lain, tentu saya tidak akan berani memotongnya”.

 

Maka ada yang bertanya kepada beliau: “Apa maksudnya?

 

Beliau menjawab: “(Yaitu) jika mereka menyambung persahabatan denganku maka saya terima (dengan senang hati), dan jika persahabatan telah terjalin maka saya tambah pererat lagi”.

 

(Disadur dari kitab Aqwaal wa Hikam Min Afwaahi as-Salaf As-Shaalih, Darul Wathan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *