Kedermawanan Bukan Hanya Sekedar Teori

Silsilah Mutiara Perkataan Salafusshalih (24)

 

Kedermawanan Bukan Hanya Sekedar Teori

 

Di sebutkan dalam kitab “Bidayah wa Nihayah” karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada jilid yang ke 9/349 dari Syafi’i bahwasanya beliau pernah bercerita:

 

“Rojaa bin Haiwah pernah menegur az-Zuhri dalam masalah israaf (terlalu berlebih-lebihan.pent), dan keduanya saling menghutangi.

 

Maka beliau mengatakan kepadanya: “Saya merasa yakin denganmu dari pada mereka yang menangguhkan membayar hutang di karenakan kesulitan, dan saya menjamin rasa amanahmu”.

 

Kemudian beliau menasehati az-Zuhri supaya membatasi dirinya (untuk tidak berlebih-lebihan), pada suatu ketika dirinya lewat di depan az-Zuhri, makanan sudah di siapkan, demikian pula alat-alat untuk menaruh madu, maka Rojaa berhenti di hadapan beliau sambil mengatakan:

 

“Wahai Abu Bakar, untuk apa ini, semua sudah di pisah-pisah”.

 

Az-Zuhri pun menjawab: “Turunlah sesungguhnya rasa dermawan tidak di ajarkan dalam teori belaka”.

 

(Disadur dari kitab Aqwaal wa Hikam Min Afwaahi as-Salaf As-Shaalih, Darul Wathan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *