Pemenang Adalah Yang Terampunkan Dosanya


Silsilah Mutiara Perkataan Salafusshalih (13)

 

Orang Yang Menang Pada Hari Ini Adalah Orang Yang Di Ampuni Dosa-Dosanya

 

Di kisahkan dalam kitab “al-Jalisu Sholeh” karangan al-Kafii juz 4/ 60-61 yang di riwayatkan oleh al-Madaaini, beliau berkata: “Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz berkhotbah di Arafah di hadapan manusia yang sedang melakukan wukuf di sana, di antara isinya beliau mengatakan setelah selesai memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta’ala,

 

“Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian telah datang (ke tempat ini) dari segala penjuru, ada yang datang dari tempat yang jauh ada pula yang datang dari tempat yang dekat, (pada hari ini) sholat dhuhur telah kalian laksanakan, pakaian kalian pun sudah berdebu dan lusuh, (ketahuilah) sesungguhnya orang yang menang pada hari ini bukan lah orang yang mampu melewati orang lain dengan hewan tunggangannya namun orang yang menang (pada hari ini) adalah orang telah di ampuni dosa-dosanya”.

 

(Disadur dari kitab Aqwaal wa Hikam Min Afwaahi as-Salaf As-Shaalih, Darul Wathan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *