Memanjangkan Kuku Dan Mewarnainya Dengan Cat Kuku

Sesungguhnya, memanjangkan kuku dan tidak memotongnya adalah menyelisihi sunnah-sunnah fitrah.

 

Imam Muslim telah meriwayat hadits dari ‘Aisyah J, dia berkata, Rasulullah bersabda,

[arabic-font]عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ[/arabic-font]

“Sepuluh perkara termasuk fitrah; memangkas kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, beristinsyaq (menghirup) air (ke hidung saat wudhu`), memotong kuku, dan membasuh ruas-ruas jari.”([1])

 

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah I, dia berkata, Rasulullah bersabda,

[arabic-font]خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ؛ الإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ[/arabic-font]

“Lima termasuk fitrah; mencukur bulu kemaluan, berkhitan, memangkas kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.”([2])

 

Al-Hafizh Ibnu Hajar V berkata, ‘al-Qadhi al-Baidhawiy berkata, ‘Fitrah itu adalah sunnah-sunnah terdahulu yang dipilih oleh para Nabi, dan sesuai dengan berbagai syari’at, dan tidak boleh meninggalkan kuku-kuku tersebut lebih dari empat puluh hari tanpa dipotong.”

 

Imam Muslim telah meriwayatkan hadits dari Anas I, dia berkata,

[arabic-font]«وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»[/arabic-font]

“Telah diberikan batas waktu bagi kami di dalam memangkas kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan untuk tidak kami biarkan lebih dari empat puluh malam.”([3])

 

Adapun mengecat kuku dengan yang disebut “kutek”, maka sesungguhnya itu adalah bentuk taqlid (mengekor) kepada non muslim, dan disatu sisi, cat kuku tersebut menghalangi sampainya air wudhu` ke kuku-kuku tersebut. Atas dasar inilah maka tidak boleh mewarnai kuku-kuku dengan cat-cat kuku ini.

 

Demikian juga tidak boleh menyambung kuku dengan kuku-kuku buatan yang lebih panjang dan lebih mengkilat, karena ini termasuk merubah-rubah ciptaan Allah, dan di dalamnya terdapat bentuk penyerupaan terhadap wanita-wanita kafir, dan menyelisihi fitrah yang lurus.

 

Ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada Lajnah Daimah lil Ifta`, ‘Apa hukum memanjangkan kuku?’

 

Jawab, ‘Memanjangkan kuku hukumnya makruh (dibenci) sekalipun tidak diharamkan. Dikarenakan Nabi telah memberikan waktu selama empat puluh hari untuk memotong kuku.’

 

Catatan: Boleh bagi wanita untuk mewarnai kuku-kukunya dengan hina` (inai, pacar) dalam rangka berhias untuk suaminya, dan tidak ada penghalang dari yang demikian. Inai tersebut tidak akan menghalangi sampainya air ke kuku-kuku.

 

Abu Dawud dan an-Nasa`iy telah meriwayatkan hadits dari ‘Aisyah J, dia berkata,

[arabic-font]أَوَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟» قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ» يَعْنِي الْحِنَّاء.[/arabic-font]

“Ada seorang wanita memberikan isyarat (dengan menjulurkan tangannya) dari balik tirai, pada tangannya ada sebuah tulisan kepada Rasulullah i. Lalu Nabi menggenggamkan tangan beliau. Seraya bersabda, ‘Aku tidak tahu, apakah (ini) tangan laki-laki ataukah tangan perempuan?’ Maka dia menjawab, ‘Bahkan tangan perempuan.’ Maka beliau bersabda, ‘Seandainya Engkau adalah seorang wanita, maka pastilah Engkau akan merubah kuku-kukumu).” Yakni dengan hina` (inai, pacar).([4])

 

(Diambil dari Kitab Silsilah Akhthaaunnisaa` (1) Akhthooun Nisa fi al-Libaas Wa az-Ziinah, Syaikh Nada Abu Ahmad, alih bahasa oleh Muhammad Syahri)

 

___________________________________________

Footnote:

 

([1]) HR. Muslim (56)(261) dengan lafazh,

[arabic-font]عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ[/arabic-font]

“Sepuluh perkara termasuk fitrah; memangkas kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, beristinsyaq (menghirup) air (ke hidung saat wudhu`), memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan hemat air.”-pent

([2]) HR. al-Bukhari (5889) dengan lafazh,

[arabic-font]الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ[/arabic-font]

“Fitrah itu ada lima, atau lima perkara termasuk fitrah; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut rambut ketiak, memotong kuku, dan memangkas kumis.”-pent

([3]) HR. Muslim (51)(258)

([4]) HR. An-Nasa`iy (5089), Abu Dawud (4166) dan ini adalah lafazhnya, dihasankan oleh al-Albani, Lihat al-Jaami’ as-Shahiih li as-Sunan wa al-Masaaniid (13/459)

Adapun lafazh an-Nasa`iy:

[arabic-font]أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ» قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ»[/arabic-font]

“Bahwasannya ada seorang wanita yang menjulurkan tangannya kepada Nabi dengan sebuah tulisan. Lalu beliau menggenggamkan tangan beliau. Kemudian wanita itu berkata, ‘Ya Rasulullah, saya telah julurkan tangan saya kepada Anda dengan sebuah tulisan, lalu Anda tidak mengambilnya.’ Maka beliau bersabda, ‘Sesungguhnya aku tidak tahu, ia tangan perempuan ataukah tangan laki-laki.’ Lalu wanita itu menjawab, ‘Bahkan tangan perempuan.’ Maka beliau bersabda, ‘Seandainya Engkau perempuan, maka pastilah Engkau akan merubah kuku-kukumu dengan hina` (inai, pacar).”-pent

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *