Jawaban Pada Yang Terlihat Bukan Yang Terdengar

Silsilah Mutiara Perkataan Salafusshalih (18)

 

Jawabannya Apa Yang Kamu Lihat Bukan Yang Kamu Dengar

 

Di kisahkan dalam sebuah kitab “Tarikh Baghdad” jilid ke 3/344 kisah ini juga ada di dalam kitab “Bidayah wa Nihayah” jilid ke 10/296, demikian juga dalam kitab “Siyar a’lamu Nubala” jilid 10/291 karangan Imam Dzahabi, kisah ini datang ketika sedang menjelaskan biografinya Khalifah Mu’tashim Abu Ishaq Muhammad bin Roshid al-Abasi, kisah lengkapnya sebagai berikut:

 

Berkata ar-Riyaasi, “Thoghut Romawi menulis surat yang di tujukan kepada sang Khalifah Mu’tashim dengan mengancam supaya segera membalasnya, ketika di sampaikan kepada Khalifah, setelah selesai di baca, beliau pun geram sambil melempar surat tersebut, sambil berkata kepada juru tulisnya:

 

“Tulislah, amma ba’du, saya sudah membaca suratmu, dan telah saya dengar ajakanmu, maka jawabanya adalah apa yang kamu lihat bukan yang kamu dengar (lalu di tulislah ayat):

 

وَسَيَعلَمُ ٱلكُفَّٰارُ لِمَن عُقبَى ٱلدَّارِ

 

“Dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik) itu”.  (QS ar-Ra’du: 42).

 

(Disadur dari kitab Aqwaal wa Hikam Min Afwaahi as-Salaf As-Shaalih, Darul Wathan)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *