Bersumpah Lebih Baik Daripada Membunuh

Silsilah Mutiara Perkataan Salafusshalih (34)

Engkau Bertemu Allah Dalam Keadaan Bersumpah Itu Lebih Baik Dari Pada Engkau Menemuinya Dalam Keadaan Membunuh Orang

 

Kisah  ini di nukil dari kitab “Tarikhul Khulafaa” yang di karang oleh Imam Jalaludin as-Suyuthi rahimahullah pada hal 320, ketika beliau sedang menjelaskan biografi Khalifah al-Abaasiyah Abu Abaas Abdullah al-Ma’mun bin Harun ar-Rasyid rahimahumullah.

 

Dan kisah ini diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa’id al-Jauhari, beliau berkata: “Di hadapan al-Ma’mun ada seorang laki-laki yang berdiri, dirinya sedang di adili karena telah melakukan kejahatan.

 

Al-Ma’mun berkata kepadanya: “Demi Allah saya akan membunuhmu”.

 

Maka orang tersebut memelas kepada sang Khalifah serambi berkata: “Duhai Amirul mu’minin kasihani saya, sesungguhnya kasih sayang adalah bagian dari kebajikan”.

 

Beliau menjawab: “Bagaimana mungkin saya mengampunimu sedangkan saya telah bersumpah akan membunuhmu”.

 

Dirinya lantas mengiba sambil mengatakan: “Kalau sekiranya engkau bertemu Allah dalam keadaan bersumpah maka itu lebih baik dari pada engkau bertemu denganNya dalam keadaan membunuh orang”.

 

Mendengar jawabanya tersebut maka al-Ma’mun membebaskanya.

 

(Disadur dari kitab Aqwaal wa Hikam Min Afwaahi as-Salaf As-Shaalih, Darul Wathan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *