Banyak Berfatwa Sedikit Bekal Ilmu

Silsilah Mutiara Perkataan Salafusshalih (35)

Orang Yang Lancang Berfatwa Adalah Orang Yang Sedikit Bekal Ilmunya

 

Di riwayatkan dalam kitab “Akhalaqul Ulama” karangan Imam al-Ajuri hal 110-111 dari Hajaj bin Umair bin Sa’ad, beliau berkata: “Saya pernah bertanya kepada Alqomah tentang sebuah masalah, maka beliau mengatakan padaku

 

“Datanglah kepada Ubaidah lalu tanyakan pada beliau”.

 

Saya pun mendatangi Ubaidah dan bertanya tentang masalah tersebut namun beliau berkata: “Datanglah kepada Alqomah”.

 

Saya katakan kalau saya sudah bertanya kepada beliau dan beliaulah yang menyuruh supaya bertanya kepada dirimu.

 

Beliau lalu menasehati saya supaya datang kepada Masruq, saya lantas mendatangi Masruq dan bertanya tentang masalah tersebut, namun beliau menyuruhku supaya bertanya kepada Alqomah, maka saya katakan kalau Alqomah menyuruhku supaya bertanya kepada Ubaidah lalu Ubaidah menyuruhku supaya bertanya kepada dirimu.

 

Beliau lalu menyarankan saya supaya bertanya kepada Abdurahman bin Abu Ya’la.

 

Saya lantas pergi ke tempat Abdurahman bin Abu Ya’la dan menanyakan masalahku, namun beliau enggan untuk menjawabnya.

 

Maka saya kembali lagi ke tempatnya Alqomah dan mengabarkan semua kejadian yang saya alami.

 

Mendengar hal tersebut beliau bertutur: “Dahulu di katakan “Orang yang lancang untuk berfatwa adalah orang yang paling sedikit bekal ilmunya”.

 

(Disadur dari kitab Aqwaal wa Hikam Min Afwaahi as-Salaf As-Shaalih, Darul Wathan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *